Eritööd

Spetsiifiliste koristustööde jaoks on meil spetsiaalne, erikoolituse läbinud meeskond, kes saab hõlpsasti hakkama iga väljakutsega, olgu selleks grafiti eemaldamine, ehitusjärgne koristus või põhjalik desinfitseerimine. 

Võite meie poole pöörduda ükskõik millise erilaadse puhastusmurega – meil on tipptasemel masinad iga koristusvaldkonna jaoks ja alati keskkonnasõbralikud pesuvahendid, mis sobivad ka allergikutele. Teostame töid nii ühekordse tellimusena kui pikema perioodi vältel.

700+ koolitatud töötajat – me jõuame palju!

Meie töö on kindlustatud, seega on teie vara alati kaitstud

Kaasaegseim masinapark nii sise- kui välitöödeks

Erikoolitusega meeskond spetsiifiliste tööde jaoks

Meie töö on kindlustatud

Kui objektil peaks puhastuse käigus midagi purunema, katab kindlustus kõik vajaminevad kulud, et ​​parandada/asendada katki läinud ese või tekkinud kahjud.

Ainsa puhastusettevõttena Eestis viib meie kliendihaldur objektil läbi regulaarseid kvaliteedikontrolle, nõustab ja teeb parendusettepanekuid.

Teie võit:

  • Ühtlase kvaliteediga koristusteenus
  • Koristuse optimeerimine ja seeläbi kulude säästmine
  • Sõltumatu hinnang hetkeolukorrale
  • Koristustööde audit

Vajate abi koristushanke koostamisel? Koristushanke läbiviimine võib osutuda väljakutseks, kuna dokumentides on vaja detailselt ära kirjeldada töö sisu, maht ja nüansid. Aitame teil panna kirja kõik olulise, et hankes osalejad mõistaksid vajalikku infot üheselt ja seega oleks hankeprotsess läbipaistev ja osalejate pakkumised võrreldavad.

Soovite kasutada koristuspartneri lepingus üheselt mõistetavat standardit, mille alusel koristustöid teostada ja hinnata? Kirjutage meile – aitame teile võtta kasutusele koritusstandardi INSTA 800 põhimõtted, seletame lahti selle olemuse ja kasutusvõimalused.

Levinumad puhastusteenused

Mida enne partneri valikut kaaluda

  1. Vaadake eelnevalt tehtud töid Turul on palju puhastusteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, mille suurus, taust, võimekus ja professionaalsus võivad olla väga erinevad. Soovitame vaadata, kellele ja milliseid töid on ettevõte pakkunud. Suur püsiklientide arv ja keeruliste tööde nimistu kõneleb enda eest.
  2. Uurige, kas ettevõttel on pikaajaline kogemus Koristusvallas mängib kogemustepagas suurt rolli. Teadmised, millised vahendid konkreetsele pinnale sobivad, milliste võtetega kõige parema tulemuse saab või kuidas koristamist kulude vähendamiseks efektiivsemaks muuta, on kuldaväärt. Turul kaua püsinud ja klientide poolt hinnatud ettevõttes on koolitatud töötajad, kes on oma ala professionaalid.
  3. Pange tähele, millist tehnikat koristusfirma kasutab Koristusvaldkond muutub pidevalt: täiustuvad nii masinad kui ka koristusvahendid. Eesmärk on vähendada kemikaalide kasutamist ja tõsta samas efektiivsust, et töö saaks tehtud kiirelt, kvaliteetselt ja keskkonnasõbralikult. Meie oleme investeerinud innovaatilistesse masinatesse: kasutame roboteid ja teisi tipptasemel tehnoloogilisi lahendusi.
  4. Veenduge, et ettevõttel on olemas sertifikaadid Kui koristusfirma tegutseb teatud rahvusvaheliste standardite alusel ja omab sellekohast sertifikaati, võite olla kvaliteedis kindel. Näiteks Krausberg tegutseb rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedi- ja keskkonnastandardite ISO 9001 ja ISO 14001 järgi. Sisuliselt tähendab see seda, et me järgime kindlaid reegleid, koolitame töötajaid pidevalt ja kasutame vaid rangelt kontrollitud keskkonnasõbralikke vahendeid ja töövõtteid.