Puhastusteenused

Meie teenust on mugav kasutada: võite meilt saada terviklahenduse, mis hõlmab töid alates põrandapesust kuni suurpuhastuseni. Lisaks teeme ka kõiki muid töid (sh eritöid), mida kinnisvara või õueala hoolduseks vajate.

Meil on tipptasemel masinapark igasuguste koristustööde jaoks, kõik töötajad on koolitatud ja tunnevad hästi erinevate materjalide ja pinnakatete eripärasid, et valida õiged vahendid ja töövõtted – pinnad saavad kahjustamata puhtaks. 

Meie töö on kindlustatud. See tähendab, et kui objektil peaks midagi katki minema või purunema, katab kindlustus kõik kulud ja asendab/parandab katkiläinud eseme. Teie jaoks on see kõige turvalisem viis koristusteenuse kasutamiseks. Meie teenust saate tellida üle Eesti.

Puhastusteenuste alla kuulub:

Meid usaldavad

Hoiame loodust – koristame keskkonnasõbralikult

Võite olla kindel, et kasutame puhastuseks üksnes konkreetsele pinnale sobivaid vahendeid. Oleme puhastusvahendeid ja -tarvikuid väga põhjalikult valinud, lähtudes keskkonnasäästu põhimõttest. Me teame, et puhtus ei tule suurest kemikaalikogusest, vaid õigest puhastusaine kasutamisest. 

Õpetame oma töötajatele ja ka klientidele järjepidevalt, kuidas kasutada puhastusvahendeid ja -tarvikuid säästlikult ning keskkonda hoides. Lisaks tugineb meie töö ISO 14001 standardil – see on raamistik, mis aitab meil juhtida keskkonnalaseid vastutusi süsteemsemalt ja seega toimetada jätkusuutlikult.

Levinumad puhastusteenused

Tagame kvaliteetse koristuse

Me pakume ainsa ettevõttena Eestis personaalset kliendihaldurit ehk järelevalveteenust – meie konsultant külastab teid regulaarselt, annab tagasisidet tehtud töödest, koostab raporteid ja pakub välja lahendusi teenuse parendamiseks. 

Meie eesmärk on tagada, et töö oleks alati tehtud korrektselt: te olete rahul nii tulemuse kui ka meie töötajate suhtumisega. Järelevalve käigus anname töötajatele vajadusel lisajuhiseid, arutame koos läbi ruumi eripärad ja tekkinud lisasoovid. 

Kvaliteedikontrolli sageduse määrame kokkuleppel, arvestades teie ruumide omapära, keerukust, koristuse sagedust jne. 

Koristuse järelevalveteenus annab teile mitmeid eeliseid:

1. Ühtlase kvaliteediga koristusteenus. Me kontrollime, kas puhastusteenindaja on teinud kõik tööd vastavalt kokkuleppele.

2. Koristuse optimeerimine ja seeläbi kulude vähendamine. Meie konsultant vaatab põhjalikult üle, kuivõrd saab mõnda tööprotsessi lihtsustada või muuta, et teie koristuskulud väheneksid, kuid kvaliteeditase ei langeks. 

3. Teie ruumid säilitavad kauem värskuse ja uueväärse välimuse. Kui hoolduskoristus on tehtud hästi, vähendab see vajadust eripuhastustööde järele – ruum ja mööbel säilitavad kauem oma ilusa välimuse. 

4. Sõltumatu hinnang hetkeolukorrale. Konsultandi hinnang põhineb koristuse standardi INSTA 800 põhimõtetel, mis tähendab, et saate olukorrast objektiivse ülevaate. 

5. Koristustööde audit. Olukorra hindamise järel koostab meie konsultant teile auditi dokumendi, kus on välja toodud ettepanekud, hetkeolukorra hinnang ja nõuanded koristuse kvaliteedi tõstmiseks.

Kas vajad meie eritööde meeskonda?

Mida enne partneri valikut kaaluda

  1. Vaadake eelnevalt tehtud töid. Turul on palju puhastusteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, mille suurus, taust, võimekus ja professionaalsus võivad olla väga erinevad. Soovitame vaadata, kellele ja milliseid töid on ettevõte pakkunud. Suur püsiklientide arv ja keeruliste tööde nimistu kõneleb enda eest.
  2. Uurige, kas ettevõttel on pikaajaline kogemus. Koristusvallas mängib kogemustepagas suurt rolli. Teadmised, millised vahendid konkreetsele pinnale sobivad, milliste võtetega kõige parema tulemuse saab või kuidas koristamist kulude vähendamiseks efektiivsemaks muuta, on kuldaväärt. Turul kaua püsinud ja klientide poolt hinnatud ettevõttes on koolitatud töötajad, kes on oma ala professionaalid.
  3. Pange tähele, millist tehnikat koristusfirma kasutab. Koristusvaldkond muutub pidevalt: täiustuvad nii masinad kui ka koristusvahendid. Eesmärk on vähendada kemikaalide kasutamist ja tõsta samas efektiivsust, et töö saaks tehtud kiirelt, kvaliteetselt ja keskkonnasõbralikult. Meie oleme investeerinud innovaatilistesse masinatesse: kasutame roboteid ja teisi tipptasemel tehnoloogilisi lahendusi.
  4. Veenduge, et ettevõttel on olemas sertifikaadid. Kui koristusfirma tegutseb teatud rahvusvaheliste standardite alusel ja omab sellekohast sertifikaati, võite olla kvaliteedis kindel. Näiteks Krausberg tegutseb rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedi- ja keskkonnastandardite ISO 9001 ja ISO 14001 järgi. Sisuliselt tähendab see seda, et me järgime kindlaid reegleid, koolitame töötajaid pidevalt ja kasutame vaid rangelt kontrollitud keskkonnasõbralikke vahendeid ja töövõtteid.

Töötajate koolitussüsteem

Kõik meie puhastusteenindajad läbivad spetsiaalse koolituse (puhastusteenindaja 3 ja 4 tase) – nad oskavad kasutada ergonoomiliselt häid töövõtteid ja kasutada pinnakatetele sobivaid töövahendeid ning puhastusaineid. See on väga oluline teadmine, kuna kodudes ja kontorites on erinevad materjalid, mis omavahel ristuvad – oskuslik puhastamine tähendab seda, et ükski pind ei saa koristuse käigus kahjustada. 

Ettevõtte puhastustööde juhtidel on puhastusvaldkonna kõrgema tase (puhastustöödejuht 5), mis annab neile oskuse planeerida ja kontrollida puhastusteenindajate tööd ja koostada tööplaane vastavalt objekti eripäradele.

Loe rohkem

Lisaks läbivad kõik puhastusteenindajad ka ettevõtte sisekoolituse, mille teoreetiline osa koosneb erinevate pinnakatete tutvustamisest, puhastuskeemia, töövahendite ja puhastusmasinate/seadmete hooldamise ja ohutu kasutamise juhistest, töökorralduse tundma õppimisest ja tööjuhendid kasutamise oskusi.

Praktilise koolituse käigus teeme puhastustöid erinevatel puhastuspindadel, õpime erinevaid puhastusmeetodeid ja õiget keemiliste vahendite kasutamist ja doseerimist.

Õppeprogrammide koostamisel lähtume Krausberg Eesti OÜ ettevõtte praktilise töö kogemustest selles valdkonnas. Koolitajad on Krausberg Eesti OÜ spetsialistid, kes omavad oma erialal pikaajalisi kogemusi ja on ise läbinud vastava kvalifikatsiooniga koolitused.

Peida tekst