Koristusteenus

Peame puhtusest ja korrast väga lugu, seega pakume turu kvaliteetseimat koristusteenust – seda nii kontoris, tootmisüksuses, esinduskauplustes kui ka suuremates kodudes (alates 90 ruutmeetrit). Meie töötajad on kvalifitseeritud ja koolitatud vastavalt töö spetsiifikale, alati puhtas vormis ja pühendunud headele tulemustele.

Koristusteenuste alla kuulub: 

Kuidas leida sobiv koristusfirma?

Turul on palju puhastusteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, mille suurus, taust, võimekus ja professionaalsus võivad olla väga erinevad. Meie soovitame küsida ettevõtte käest soovitajaid või uurida nende klientide käest ise, kuidas nad teenusega rahul on.

Kui aga olete otsustanud võtta pakkumised, siis heaks võrdlemise aluseks on selgelt kirjutatud lähteülesanne. Veenduge, kas pakkujad said küsimusest ühtemoodi aru ning kas nad hindasid pakutava töö mahtu sarnaselt. Seda lihtsustab hankekava (koosta ise või telli näiteks meie käest), kus pinna puhastuse vajadused on detailselt lahti kirjutatud. 

Kui ootuspärased tegevused pole lahti kirjutatud, võivad tekkida möödarääkimised. Näide: hoone puhastusvajadus on 5 korda nädalas, 4 tundi päevas, aga pakkuja I on arvestanud 3 korda nädalas, pakkuja II aga 7 korda nädalas – ka tööajad võivad erineda. Sellises olukorras pole pakkumised enam võrreldavad ja võib juhtuda, et teenusepakkuja hind muutub tegelike vajadustega arvestades märksa kallimaks kui esialgu pakkumises kirjas. 

Koristusteenus

Koristus on täppistöö – valmistume selleks alati hoolega!

  • Tutvume objektiga – kaardistame soovid ja täpsed vajadused.
  • Koostame põhjaliku tööplaani, et täidaksime kliendi poolt paika pandud nõuded sajaprotsendiliselt.
  • Anname puhastusteenindajale täpsed juhised, vajadusel täiendkoolitame
  • Meie usaldusväärne puhastusteenindaja koristab ruumid
  • Töid koordineerib töödejuhataja, kes teostab koristuse kvaliteedi osas pistelist kontrolli
Koristusteenus on täppistöö

Hindame keskkonnasõbralikku mõtteviisi – kasutame hoolduskoristuse käigus ökoloogilisi puhastusvahendeid.

Hoolduskoristuse alla kuulub:

Meie kaudu saab osta kvaliteetseid koristusvahendeid

Soovitame kasutada ettevõtte või kodu korrashoiuks tooteid, mis on keskkonnasõbralikud ja allergiavabad – need puhastavad väiksema kemikaalikogusega, kuid vägagi tõhusalt. Sobivate vahendite leidmisel võite meiega nõu pidada – meil on kogemused ja teadmised pinnakatete eripäradest ja neile sobivatest puhastusvahenditest.

Tulemus on kvaliteetne – kõik on korras!

Meie töödejuhataja teeb objektil regulaarseid kvaliteedikontrolle, järgides INSTA 800 standardi põhimõtteid. Neile tuginedes on kvaliteedinõuded kõigile osapooltele üheselt mõistetavad ja hästi kontrollitavad – pole möödarääkimisi ega subjektiivseid hinnanguid. 

Kontrollkäigust valmib raport, mis on nähtav kõigile osapooltele. Selle põhjal saab vajadusel koristusplaani muuta või täiendada. Oleme alati avatud parendusettepanekutele.

Hoolduskoristuse kuumakse suurus sõltub ruumide iseloomust, pinna suurusest, koristussagedusest (kokkuleppel), määrduvuse astmest ja asukohast.

Hoiame loodust – koristame keskkonnasõbralikult

Kasutame koristamisel eelkõige keskkonda säästvaid puhastusvahendeid – teame, et puhtus ei tule suurest kemikaalikogusest, vaid sobiva puhastusaine kasutamisest.

Lisaks tugineb meie töö ISO 14001 standardil – see on raamistik, mis aitab meil juhtida keskkonnalaseid vastutusi süsteemsemalt ja seega toimetada jätkusuutlikult.

Töövahendid on kaasaegsed

Kvaliteetne koristus eeldab häid ja kaasaegseid töövahendeid. Meie töötajatel on uued tööautod ja uusima tehnoloogiaga koristusmasinad, mis on vastupidavad, esteetilised ja ergonoomsed – väsitavad vähem ja annavad parema tulemuse. Puhastusvahendite valikul lähtume keskkonda hoidvast põhimõttest – vähem kemikaali ja plastpakendeid. Samas ei tee me järeleandmisi puhtuse osas – kasutame innovaatilisi lahendusi, mis saavad ka tervisesõbralikult mustusest jagu. 

Meie vahendid pärinevad järgmistelt kaubamärkidelt: Hako, Taski, Wetroc, Wirbel, Unger ja Kiilto.

Koolitatud koristusmeeskond

Koristusvaldkond areneb ja muutub, seega on meie kohustus olla uute teadmistega kursis. Kõik meie teenindajad vastavad puhastusteenindaja tasemele 3, töödejuhatajad aga tasemele 5 (kõige kõrgem tase). 

Iganädalaselt teeme koolitusi ka oma kontoris, alates hügieenitarvikutest, lõpetades kaasaegsete juhtimisnippidega – seda selleks, et kogu meie meeskond töötaks ühtselt, efektiivselt ja tooks häid tulemusi.

Meie töö on kindlustatud

Kui objektil peaks puhastuse käigus midagi purunema, katab kindlustus kõik vajaminevad kulud, et ​​parandada/asendada katki läinud ese või tekkinud kahjud.

Ainsa puhastusettevõttena Eestis viib meie kliendihaldur objektil läbi regulaarseid kvaliteedikontrolle, nõustab ja teeb parendusettepanekuid.

Teie võit:

Vajate abi koristushanke koostamisel? Kirjutage meile – aitame teil panna kirja kõik olulised detailid, et hankes osalejad mõistaksid vajalikku infot üheselt. See tagab, et leiate läbipaistvalt tegutseva ja usaldusväärse koristuspartneri. 
Soovite kasutada koristuspartneri lepingus ühtselt mõistetavat standardit, mille alusel koristustöid teostada ja hinnata? Kirjutage meile – aitame võtta kasutusele koritusstandardi INSTA 800 põhimõtted, seletame lahti selle olemuse ja kasutusvõimalused.