Ehitusjärgne puhastus

Ehitus- või remondijärgne koristus on aeganõudev ja põhjalik töö, mille käigus eemaldame ehitusprahi ja -tolmu ning kõik muud remondijäägid. Ehitustolmu eemaldamiseks kasutame eritehnikat, mis püüab kinni ka kõige pisemad tolmuosakesed.

Taastame ruumi tervisliku mikrokliima. 

Soovitame organiseerida ehitusjäätmete äraveo juba enne suurema jäätmehulga tekkimist – see tagab, et praht ei kuhju, on paremini sorteeritav ja juba selge, millisesse jäätmejaama praht toimetada. 

Kõige olulisem on ohutus! Kontrollime, et töötajatel on õiged seadmed ja kaitsevarustus.

Meie meeskond on valmis lahendama ehitusjäätmetega seotud probleemid, mis võivad tihtipeale ehitustöö, lammutuse ja rekonstrueerimise käigus tekkida.

Oleme oma inimestesse ja seadmetesse palju investeerinud, et olla ehitusjärgse puhastuse meistrid: vastame teie nõudmistele ja hoolime keskkonnast, kus töötame. 

Ehitusprahi vedu ja utiliseerimine on tagatud meie kaudu!

Palju maksab ehitusprahi äravedu? Ehitusjäätmete äravedu ja selle hind sõltub prügi hulgast ja jäätmete tüübist. Alati on parem veenduda, et asjad on tehtud korrektselt, mitte odavalt ja lohakalt.